Checkmark
PDF-paket
endast digital nedladdning

Du kommer att få alla dokument endast som en PDF-nedladdning.

  • Certifikat som PDF

  • Registreringspost i stjärnregistret

  • Med en QR-kod på varje certifikat kan du gå direkt till din stjärnregistrering

  • Ladda ner PDF-filen omedelbart efter inköpet!


Förhandsvisa certifikat

Stjärncertifikat
Generellt är alla stjärnor som vi namnger synliga för blotta ögat. Du kan bestämma stjärnans ljusstyrka här.
Fyll i din stjärnas namn här.
  • Symboler:
Datumet kan vara i framtiden eller i dåtiden.
Du kan lägga till en text med personlig tillägnan till certifikatet. Vi har även olika mallar för det.

Skriv in din text manuellt och kopiera inte in den från en annan källa. Det kan annars hända att den inte kommer att visas på ditt certifikat.

  • Symboler:
Välj konstellation själv eller väljs en konstellation slumpmässigt.
Stjärnkarta, informationsblad om stjärnan och konstellationen, instruktioner för att hitta stjärnan
390,00 kr
Inkl moms
Du kommer att få dina dokument som en PDF direkt efter din beställning..