Generella villkor

§1 Generella anmärkningar

 1. Via hemsidan Starling, erbjuder säljaren ett symboliskt ägarskap av en stjärna i form av ett certifikat. Följande generella villkor skall appliceras på affärsrelationen mellan säljaren och kunden.
 2. Personer som ingår ett kontrakt för en anledning som kan anses vara utanför hans eller hennes bransch eller yrke skall anses vara kunder i dessa villkor. Fysiska eller juridiska personer eller partnerskap som har rättskapacitet och ingår ett kontrakt när de handlar i sin bransch eller yrke skall anses vara affärsmän i dessa villkor. Både kunder och affärsmän skall följa dessa villkor.
 3. Individuella avtal skall ha prioritet över dessa generella villkor. Avvikande, motstridiga eller kompletterande generella villkor skall inte vara del av kontraktet, om inte godkännande ges för deras tillämpning.
 4. De generella villkoren som skall tas hänsyn till är de som tillämpades när kontraktet ingicks.
 5. Denna text skall styras och konstrueras i enlighet med tysk lag. Den skall utföras både på tyska och engelska. I ett eventuellt fall av olikhet mellan den tyska och den engelska versionen skall den tyska versionen ha företräde.

§2 Utövning

 1. "Köp en stjärna" är en privatägd verksamhet. Det är inget officiellt dop av en stjärna. Det symboliska stjärnnamnet som ges vid en namngivning av en stjärna kommer inte skrivas in i någon vetenskaplig stjärnkarta eller katalog. Kunden får inga som helst rättigheter till stjärnan eller dess officiella namn eller beteckning. Säljaren tillhandahåller symboliska namn (namnet på stjärnan) på vissa stjärnor, som väljs ut av kunden.
 2. Samma stjärnor kan döpas flera gånger av säljaren, när en jämförelse med andra säljare av "stjärnnamn" görs. Säljaren förbehåller sig rätten att namnge stjärnor flera gånger. Säljaren ger ingen garanti att en viss stjärna inte blivit "döpt" redan av en annan säljare eller att den inte kommer bli "döpt" i framtiden. Möjligheten att en stjärna kan bli "symboliskt döpt" flera gånger av olika köp-en-stjärna-försäljare måste därför tas i beaktning.
 3. Produkten som kunden köper via hans eller hennes beställning är i utskriven form bestående av flera sidor och en tillhörande mapp.

§3 Kontrakt

 1. Säljarens erbjudande kan ändras och är inte bindande. De beställda varorna kan variera något från varorna som visas på internet beroende på tekniska anledningar. Särskilt kan detta innebära färgskillnader.
 2. Kundens beställning skall göras via onlineformuläret. Kundens beställning är ett bindande erbjudande om ett köpekontrakt för de beställda varorna. Säljaren skall bekräfta kundens beställning via mail så snabbt som möjligt. Kvitto på beställning skall inte innebära bindande bekräftelse på beställningen. Köpekontraktet skapas inte genom beställningsbekräftelsen utan genom bekräftelsen på att varorna skickats eller vid leverans av varorna.
 3. Säljaren har rätt att ta emot order inom fem arbetsdagar. Om säljaren levererar varorna inom denna period, skall detta ses som ett accepterande. Säljaren skall ha rätten att vägra acceptera beställningen, till exempel efter att ha gått igenom kundens kreditvärdighet.

§4 Returrätt

 1. 1. Säljaren behåller ägandet av varorna tills full betalning skett.
 2. 2. Om ett kontrakt bryts av kunden, då särskilt vid svårigheter att betala, om kunden givit falsk information gällande sin kreditvärdighet eller om betalningssvårigheter föreligger skall säljaren ha rätt att dra sig ur kontraktet och återkräva varorna.

§5 Betalning

 1. De utskrivna priserna är bindande. Moms ingår i priset.
 2. Fraktkostnader tillkommer utöver varukostnaderna. Dessa extra kostnader indikeras innan köpet slutförs.
 3. Om kunden handlar på kredit, måste hela priset betalas inom 14 dagar.

§6 Betalningsalternativ och fraktkostnader

 1. Kunden kan betala via kreditkort, banköverföring, Sofort-betalning eller PayPal. Säljaren har rätt att neka varje betalningsalternativ.
 2. Betalning av priset skall ske omedelbart när kontraktet skapas. Leverans kommer endast ske när den hela kostnaden överförts till säljarens bankkonto.
 3. Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:

  Betala inom 14 dagar: Betalningstid är 14 dagar från avsändandet av varorna. Villkoren för betala inom 14 dagar finner du här.

  Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här.

  För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Vi rekommenderar dig att läsa vår sekretesspolicy.

  Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy.

§7 Leverans

 1. Vi levererar till EU, Schweiz och Norge.

§8 Riskfördelning

 1. Leverans av produkterna är på köparens risk.

§9 Garanti

 1. De levererade produkterna kan avvika något från produkterna som visas på Internet. Var vänlig se § 3 nr 1 mening 2 i dessa generella villkor.
 2. Säljaren accepterar ingen garanti i juridisk mening gentemot kunden.

§10 Ansvarsbegränsningar

 1. Säljaren är inte ansvarig för att bryta mot förpliktelser på grund av försumlighet, om sådana brott inte gäller materiella kontraktsrättsliga förpliktelser eller garantier eller skapar skada på liv, kropp eller hälsa eller tar anspråk som faller under German Product Liability Act. Materiella kontraktsrättsliga förpliktelser skall innebära förpliktelser såtillvida de uppnår målet med kontraktet.
 2. I den mål säljaren även är skyldig till försumlighet, skall skyldigheten begränsas till skador som kunnat förutses utifrån kontraktet.
 3. I den mån säljarens skyldighet är exkluderad eller begränsad, skall sådan exkludering och begränsning också gälla på skyldigheten gentemot rättsliga representanter, medarbetare eller agenter till säljaren.
 4. Säljaren har inget ansvar för funktionerna i datanätverk, servrar eller dataprestanda i dess datacentraler och en kontinuerlig tillgänglighet till onlinebutiken.
 5. Säljaren är endast ansvarig för innehållet på hemsidan för onlinebutiken. Om länkar ger åtkomst till andra hemsidor är säljaren inte ansvarig för tredjepartsinnehåll på dessa sidor. Om säljaren görs uppmärksam på illegalt innehåll på externa sidor kommer dessa blockeras utan dröjsmål.

§11 Databeskydd

 1. Säljaren skall använda datan som lämnats ut av användaren i enlighet med den tyska Databeskyddslagen.
 2. Personlig data skall endast användas för att utföra kontraktet som formats mellan säljare och kund, såsom för faktureringsändamål. Dessutom kan datan användas för marknadsföringsändamål, marknadsundersökning eller för att skapa erbjudanden.

§12 Ändringar i de generella villkoren

 1. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra de generella villkoren när som helst, från varje tidpunkt med en rimlig underrättelseperiod på minst två veckor. Underrättelsen skall göras genom en publikation av de ändrade generella villkoren med datum när de trädde i kraft på Internet. Starling.
 2. Om kunden inte lämnar några klagomål inom två veckor, skall de ändrade generella villkoren anses vara accepterade.

§13 Slutliga bestämmelser

 1. Tysklands lagar skall gälla, med undantag för FN:s konvention gällande internationell försäljning av varor. Andra länders lagstiftningar där kunden är bosatt vid tiden för kontraktets utfärdande skall vara underordnade.
 2. I de fall då kunden är en affärsman, en fysisk person under offentlig rätt eller en särskild enhet under offentlig rätt skall jurisdiktionen för alla dispyter som kan uppstå från detta kontrakt vara domstolen vid säljarens registrerade affärsadress, ifall exklusiv jurisdiktion inte är etablerad. Oavsett vilket så skall säljaren kunna stämma kunden i rätten som tillhör hans eller hennes registrerade affärsadress.
 3. Om en eller flera punkter i dessa generella villkor är eller blir ogiltiga eller ogenomförbara skall giltigheten för villkoren i sin helhet förbli opåverkad. Den ogiltiga eller ogenomförbara punkten skall ersättas av en punkt som ligger så nära det som avsågs i den ursprungliga punkten i enlighet med kommersiella och legala termer. Detta skall också gälla eventuella utelämnanden i kontraktet.