Lilla Björn

Även känd som "Lilla Karlavagnen", och en av de viktigaste konstellationerna på himlen för astronomer. Lilla Björn (Ursa Minor på latin, eller "minde björn") är en konstellation på norra himlavalvet. Den kan ses från Europa under hela året, och kallas ibland "Lilla Karlavagnen". Huvudstjärnan i denna konstellation är Polaris, en av de viktigaste stjärnorna på himlavalvet för astronomer. Alla andra himlakroppar verkar röra sig under dagen genom att använda denna stjärna som medelpunkt. Polaris har också en stor roll i de indiska legenderna Veda, där den är ledaren för en grupp med gudar.
 
Form och position:Lilla Björn
Lilla Björn har en liknande form som Stora Björn. Skillnaden är dock att "handtaget" på Lilla Björn inte är rakt, men istället böjt uppåt. Huvudstjärnan i konstellationen, Polaris, har en fixerad position på natthimlen. Höjden på stjärnans position i norr motsvarar betraktarens breddgrad.
 
Rektascension: 0h 0m till 24h 00m
Deklination: +65 till 90 grader
 
Starkast lysande stjärna: Alpha Ursae Minoris (Polaris eller Nordstjärnan)
 
Mytologi:
Callisto var en vacker nymf som attraherade Zeus. Hon födde senare gudens son Arcas. Hera, Zeus fru, förvandlade Callisto till en björn. Flera år senare när Arcas jagade i skogen såg Hera till att Callisto träffade på sin son. Arcas höll på att oavsiktligt döda sin mor, när Zeus ingrep. Guden placerade Callisto på himlen som Stora Björn, och såg sedan till att Arcas anslöt sig till henne som Lilla Björn.
 
Bästa tid att se: Hela året, särskilt på sommaren
 
Grannkonstellationer: Cassiopeja, Ursa Major, Cepheus