Svanen

En av de vackraste konstellationerna på natthimlen är Svanen, också känd som Cygnus. Den är mycket elegant med breda vingar och glider fram på Vintergatan. På grund av dess form kallas den ofta det Nordiska Korset. Denna konstellation är en av de 48 gamla konstellationrna som redan nämndes av Ptolemaius. Himlateleskopet "Kepler" har nyligen upptäckt ett avlägset solsystem 2000 ljusår bort med sex planeter i konstellationen Svanen.
 
Form och position:Svanen
De två raderna med vackra stjärnor gör denna konstellation mycket imponerande. Dess starkaste stjärna Deneb representerar svansen, och resten representerar svanen och dess långa utsträckta hals. Genom svanen går Vintergatans ljusa band och de gör Svanen mycket intressant att observera.
 
Rektascension: 19h 07m till 22h 03m
Deklination: +27 till +61 grader
 
Starkast lysande stjärna: Deneb (Alpha Cygni)
 
Mytologi:
Den grekiska guden Zeus sägs ha förfört Leda efter att hon förvandlat sig till en svan. Gudarna förvandlade sig ofta till djur för att inte kännas igen som gudar. Leda var fru till den spartanske kungen Tyndarus. Hon lade sedan två ägg varav ett var gudomligt. Dett andra ägget var mänskligt och därför dödligt. Från det gudomliga ägget kläcktes Helen och Pollux. Om Helena vet vi att hon ansågs vara den vackraste kvinnan på sin tid. Hennes skönhet var så imponerande att alla män som såg henne ville äga henne. Till och med vid tolv års ålder kidnappades hon av Theseus och Pirithous, men släpptes fri av deras bröder. Från det andra ägget kläcktes Clytemnestra och Pollux och Castors tvillingbror. För att hedra denna dubbla fortplantning placerades svanen på himlen för alltid.
 
Bästa tid att se: Sommaren
 
Grannkonstellationer: Cepheus, Draken, Lyran, Ödlan, Räven, Pegasus