Skytten

Skytten är den stjärnteckenkonstellation som ligger längst söderut, vilket gör att den ligger precis i mitten av galaxen. Den ligger mellan Skorpionen och Stenbocken, och är mycket nära de stjärnrika områdena i Vintergatan. Den kan vara svår att se från länderna i den norra hemisfären på grund av dess södra belägenhet. Ungefär 22 av dess stjärnor har planeter, vilket innebär att den har fler planeter än någon annan känd konstellation.
 
Form och position:Skytten
Även om dess namn betyder "Skytten" på latin, så tycker många stjärnskådare att konstellationens form påminner mer om en tekanna. Vintergatans dimmiga stjärnkluster påminner om ångan från en tekanna, medan globala kluster och nebulosor som Lagunnebulosan också omger den. Den starkast lysande stjärnan i Skytten, Epsilon Sagittarii är 250 gånger så stark som solen. Om du vill hitta Skytten på himlavalvet kan konstellationerna Stenbocken och Skorpionen fungera som en guide: Stenbocken ligger i övre vänstra hörnet och Skorpionen i det nedre högra hörnet av Skytten.
 
Rektascension: 17h 43m till 20h 28m
Deklination: -45 till -12°
 
Starkast lysande stjärna: Epsilon Sagittarii (Kaus Australis)
 
Mytologi:
Konstellationen identifierades först av babylonierna och sedan av sumererna. De senare identifierade den med förfädernas gud Pabilsag. Grekerna gav konstellationen namnet Chiron, samma karaktär som Skytten som var en kentaur. En kentaur är en varelse som har en överkropp som en man och en kropp som en häst, och är känd för sin skicklighet med pil och båge. Chison var en poet och vis mentor till de mytologiska hjältarna Herkules, Akilles och Aesculapius, och var odödlig. När han skadades i en hov av en giftpil gjorde smärtan att han önskade att dö. Därför placerade Zeus honom på himlavalvet.
 
Astrologisk betydelse: Skytten är ett stjärntecken och astrologer anser att folk födda i Skyttens stjärntecken är roliga och älskvärda typer, som är öppna för nya upplevelser och har känsla för humor. Idealism och engagemang för rättvisa kan även karaktärisera folk födda i detta tecken. Skyttens element är eld.
 
Bästa tid att se: Sommar
 
Grannkonstellationer: Örnen, Skorpionen, Södra Kronan, Kikaren, Mikroskopet, Stenbocken