Vågen

Libra, eller "Vågen" är inte den bäst definierade konstellationen på himlen, även om den innehåller ett binärt stjärnsystem. Vågen är en konstellation som kan observeras på den norra hemisfären från januari till juli. Även om den består av svaga stjärnor så är dess starkast lysande stjärna Zuben-el-Schamali (den "norra klon"). Oerfarna stjärnskådare kan tycka att det är svårt att hitta Vågen och det krävs ofta mycket fantasi för att föreställa sig dess form. Solen går in i konstellationen från 31:a oktober till 23:e november, och Vågen är ett välkänt stjärntecken.
 
Form och position:Vågen
Vågen ligger mellan konstellationerna Jungfrun i öst och Skorpionen i väst. Zuben-el-Schamali är konstellationens mest synliga stjärna, och formar grunden till vågformationen i konstellationen Vågen. Denna stjärna är en blå dvärg, och ligger exakt på den utmärkande ekliptikan på himlen. En utmärkande del av Vågen är dess "Bar-stjärna", eller Alpha Librae, som faktiskt är ett binärt stjärnsystem. Detta fenomen kan observeras ganska lätt från Jorden med kikare.
 
Rektascension: 14h 21m till 16h 02m
Deklination: -30 till 0°
 
Starkast lysande stjärna: Beta Librae (Zuben-el-Schemali)
 
Mytologi:
De gamla sumererna kände till konstellationen som Vågen, även om namnets ursprung är oklart. Vissa misstänker att namnet kan relatera till höstdagjämningen, som då var när solen passerade genom konstellationen och dag och natt var lika långa. Namnet kan även komma från formen på en våg som användes av skattendrivare på den tiden. Både babylonierna och grekerna kallade konstellationen för "Skorpionens klor". Romarna identifierade senare Vågen som rättvisans våg som tillhörde gudinnan Astraea.
 
Astrologisk betydelse: Folk som är födda i detta stjärntecken anses vara öppna och intelligenta. De tar sig ofta an många olika projekt med entusiasm, men kan verka något obalanserade. Deras diplomati och vilja att hjälpa andra innebär ofta att de beundras mycket. Vågens element är luft.
 
Bästa tid att se: Våren
 
Grannkonstellationer: Jungfrun, Ormbäraren, Skorpionen, Vargen