Räven

Räven eller Fox Vulpecula som den också kallas, är en mycket blek konstellation på norra himlavalvet. Den känns igen genom en öppen linje från bakre linjen av en rävs nos till svansen.
 
Form och position:Räven
Räven ligger mellan Svanen (uppe till höger) och Pilen (Sagitta, nere till vänster). Inga av stjärnorna är starkare än klass 4, men dess ljusa band sträcker sig längst med Vintergatan vilket gör den intressant att observera. Räven innehåller därför ett antal öppna kluster som kan observeras ganska lätt. Särskilda detaljer är nebulan M27 och de öppna klustren Collinder 399. Den starkaste stjärnan i Räven är en röd gigant som kallas Anser.
 
Rektascension: 18h 57m till 21h 30m
Deklination: +19 till +29 grader
 
Starkast lysande stjärna: Anser (Alpha Vulpeculae)
 
Mytologi:
Konstellationen Räven klassificerades först 1690, så den är inte del av någon mytologisk bakgrund. Tidigare fanns "Räven och gåsen", men Gåsen är inte längre någon konstellation. Tyvärr finns ingen indikation på någon mytologisk koppling mellan dessa två djur. De kan dock sammanlänkas med guden Zeus, vilket några andra djur på himlavalvet är - som en sista uppskattning av respekt när de dödats i krig eller slagsmål.
 
Bästa tid att se: Sommar
 
Grannkonstellationer: Svanen, Lyran, Herkules, Pilen, Delfinen, Pegasus