Lyran

Lyran är en liten men utmärkande konstellation, som lätt kan ses på sommar- och hösthimlen. Lyran ligger på den norra hemisfären. Man kan hitta denna konstellation ganska lätt, särskilt när man vet att den ligger norr om Vintergatan. Namnet på konstellationen Lyran kommer från ett gammalt stränginstrument som också heter lyra.
 
Form och position:Lyran
Lyran har formen av ett parallellogram, strängarna på lyran. På grund av dess största stjärna Vega är Lyran mycket vacker att se. Detta är den näst starkast lysande stjärnan på den norra hemisfären, och den femte starkast lysande stjärnan på hela natthimlen. Lyran ligger norr om Vintergatan och är redan ganska lätt att se. I denna konstellationen finns många olika galaktiska moln i olika ljusnivåer.
 
Rektascension: 18h 13m till 19h 28m
Deklination: +25° till +47°
 
Starkast lysande stjärna: Alpha Lyrae (Wega)
 
Mytologi:
Lyran är ett stränginstrument som sägs ha uppfunnits av den grekiske guden Hermes. Musikinstrumentet gavs till Apollo, hans halvbror. Apollo blev senare Orfeus, den kände sångaren med instrumentet. Orfeus med lyran lockade underjordens kung Hades för att rädda sin brud Eurydike från underjorden. Men när han skulle gå löd han inte underjordens regler gällande att man inte fick se sig om. Han dog därför och vid hans död placerades Lyran på himlavalvet till hans ära, medan Eurydike fick stanna i underjorden.
 
Bästa tid att se: Sommar
 
Grannkonstellationer: Draken, Herkules, Räven, Svanen